3สาเหตุสำคัญ ของอาการปวดหลังด้านขวา อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม!!

AdFin1
August 18, 2016

Man having a back pain over gray background

อาการปวดหลังมักพบในคนที่อายุมาก หากไม่ได้รับการเยียวยา อาการปวดหลังอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อไปได้ สาเหตุของอาการปวดหลังส่วนใหญ่มาจากกล้ามเนื้อมีความตึงเครียด การบรรเทาอาการปวดหลังและการรักษาอาการปวดหลังทำได้หลายวิธี ทั้งการใช้ยาและการนวดโดยใช้เบาะนวด เครื่องนวด หรือมือ

ส่วนอาการปวดหลังข้างขวา อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ หากมีอาการปวดหลังด้านขวาควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม
Continue reading 3สาเหตุสำคัญ ของอาการปวดหลังด้านขวา อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม!!